توفیق نمایندگی مردم پر افتخار خراسان جنوبی

توفیق نمایندگی مردم پر افتخار خراسان جنوبی

 آیت الله رئیسی در سال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و به توصیه نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزد شد که با کسب اکثریت آرا مردم انتخاب شد.

دو سال پس از حضور در این مجلس، خبرگان ملت وی را به عنوان عضو هیأت رئیسه برگزید و عضویت وی در این جایگاه تا اتمام دور چهارم، با رأی نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.

آیت الله رئیسی در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ نیز با کسب اکثریت قاطع آرا برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شریف خراسان جنوبی برگزیده شد و در اسفند ۱۳۹۷، در جریان برگزاری ششمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نایب ‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و تا امروز نیز همچنان نائب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری می باشد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری که در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، برای سومین بار از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی داوطلب گردیده است.