بازگشت رئیس جمهور ازسفر به تاجیکستان و ازبکستان

دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه پس از بازگشت از سفر به دو کشور منطقه آسیای میانه در سخنانی درباره نتایج و دستاوردهای سفرش به تاجیکستان و ازبکستان تصریح کرد: سفر ما به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی «اکو» بود که سازمان و بستر مهمی برای ارتباط اعضا است.