بدرقه رسمی سفر به عربستان برای شرکت در نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی

  • فیلم 1