نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و فعالان اقتصادی

دکتر سید ابراهیم شامگاه پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان چهارمحال و بختیاری، در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و فعالان اقتصادی با بیان اینکه همه مسئولان و مدیران در دستگاه‌های مختلف مامور و موظف به اجرای عدالت اداری هستند، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هر مسئول و مدیری مسئول به اجرای عدالت در تخصیص و توزیع منابع و اعتبارات، به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، مورد اعتماد و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنان است.