بهره برداری از 4 هزار و 380 واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند