مراسم جشن احیای 185 واحد راکد تولیدی و صنعتی البرز

دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر امروز و در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت مردمی به استان البرز در مراسم جشن احیای 185 واحد تولیدی و صنعتی راکد استان که در کارخانه متاورس البرز برگزار شد، با تأکید بر اهمیت مسئله تولید برای کشور، استقلال سیاسی و اقتصادی، رفع بیکاری، رونق زندگی مردم و شکل گرفتن ایران قوی را در گرو رشد تولید دانست و افزود: بدون تولید امکان شکل گرفتن ایران قوی نیست و اگر کشور به واردات وابستگی داشته باشد، استقلال حاصل نمی‌شود و در همه بخش‌ها دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد.