همایش اقتصاد ایران

تشریح اقدامات مهم و زیربنایی دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارهای در عرصه اقتصاد/ شناخت مسئله، یافتن و اجرای دقیق راهکارهای متقن رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی/ دستور کار دانش‌پایه، اجرای عدالت و مشارکت مردم اجزای اصلی تحول اقتصادی هستند