ورود رئیس جمهور به استان گلستان

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در آغاز سفر دوم دولت مردمی به استان گلستان در سخنانی درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر، با بیان اینکه در دور اول سفر نیازهای فوری و ضروری استان مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: بر این اساس دوستان و همکاران ما بسیج شدند تا با همکاری مردم عزیز نیازها و کارهای ضروری را دنبال کنند.