بهره‌برداری از خلیج احیا شده گرگان

دکتر سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز پنجشنبه در قالب دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی به استان گلستان سفر کرده است، در اولین بخش از برنامه‌های این سفر با حضور در منطقه بندر ترکمن، خلیج احیا شده گرگان را به صورت رسمی به بهره‌برداری رساند.