دیدار با اقشار مختلف مردم مراوه تپه

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان گلستان، در اجتماع باشکوه مردم مراوه تپه، ضمن تشکر از استقبال گرم صورت گرفته، اهالی این منطقه مرزی را مردمانی برخوردار از اخلاق، ایمان و پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی توصیف و تصریح کرد: هویت ملی و دینی این مردم سرمایه‌ای بزرگ است که باید از گزند آسیب و هجوم حفظ شود.