سیزدهمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در «سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» حضور در این جمع را برای خود و دولت مغتنم توصیف و تصریح کرد: ارتباط دولت با حوزه‌های علمیه عموما و با حوزه ‌علمیه قم خصوصا که همواره مبدا و حامی انقلاب شکوهمند اسلامی و نهادهای انقلاب‌ اسلامی بوده و خود را نسبت به این حمایت در عرصه‌های کادرسازی،‌ محتواسازی و مراقبت از امور متعهد می‌دیده برای هر دو طرف اطمینان‌بخش بوده و سرمایه‌ای بزرگ تلقی می‌شود. رئیس جمهور نمایش کارآمدی دین در عرصه‌های مختلف زندگی مردم را وظیفه و مسئولیت سنگین دولت دانست و نقش علما و حوزه‌های علمیه را نیز در جهاد تبیین برای امیدآفرینی در جامعه و تقویت ایمان مردم را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.