دیدار روسای دانشگاه‌های برتر و معین کشور و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  • فیلم 1