جشن احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی استان هرمزگان

دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان هرمزگان، در مراسم «جشن احیای 610 واحد راکد تولیدی و صنعتی» در این استان ضمن تبریک دهه فجر تصریح کرد: امروز در این مراسم شاهد 2 رویداد مهم هستیم که باعث خرسندی است؛ اول جشن احیای 610 واحد صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و دوم جشن صدور 12 هزار مجوز صیادی به صیادان منطقه که بعضی از آنها بیش از 20 سال به دنبال کسب این مجوز بودند.