مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی و جشن احیای باشگاه دانش‌پژوهان جوان

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تجلیل و تکریم از افتخارآفرینی‌های نخبگان کشور گفت: نه شما نخبگان و نه ما در دولت نباید به همین مقدار افتخارآفرینی اکتفا کنیم و باید به فکر حفظ و ارتقای این روند باشیم؛ شما باید با شناسایی و تلاش برای حل مسائل جامعه و کشور،‌ نقشی موثر در رشد و پیشرفت کشور ایفا کنید.