مشارکت در انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و بازدید از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور