ورود به اجلاس و عکس یادگاری هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز