حضور میدانی رئیس جمهور در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

رئیسی جمهور در سفری فوری، برای نظارت بر روند امداد رسانی در مناطق سیل زده و دلجویی از مردم غیور سیستان و بلوچستان، راهی این استان شد.