ایجاد اشتغال، اولویت دولت در خوزستان

سفر کاری رئیس‌جمهور به استان خوزستان