بدون تعارف با رئیس‌جمهور

نشست صمیمی با اصحاب رسانه