گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در «گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی در راستای جهش تولید با مشارکت مردم» با بیان اینکه بهترین حال در سال جدید می‌تواند با اراده، نگاه تحولی و نگاه به تغییر در ما ایجاد شود،‌ خدمت به مردم را از جمله زمینه‌های موثر برای رسیدن به مقام قرب الهی عنوان کرد و افزود: در روایات ما هیچ امری بعد از انجام واجبات و ترک محرمات برای رسیدن به قرب پروردگار متعال بهتر از گره‌گشایی از زندگی مردم وجود ندارد و امروز این زمینه برای همه ما فراهم شده که بتوانیم با خدمت به مردم به این مقام ارزشمند نایل شویم.