دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با رییس جمهور