استفاده از ظرفیت اساتید صاحب‌نام در دانشگاه‌ها

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت خطاب به وزیران علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش:

از وجود چهره‌های علمی کشور استفاده کنید. از کسانی که دارای تخصص هستند و حضورشان در مراکز علمی کارساز است،‌ بهره کافی برده شود. این افراد دارای جایگاه و پشتوانه علمی هستند.