دعوت شده‌اید به ضیافت الهی

بیست و نهمین آیین تکریم از خادمان قرآن کریم