رئیس‌جمهور در جلسه هیئت‌ دولت:

در عملیات علیه رژیم صهیونیستی جلوه‌ای از قدرت موشکی و پهپادی ایران به خوبی به نمایش گذاشته شد. دقت عملیات بسیار بالا بود.

در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفتند و این نشان از هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی است.

هماهنگی‌های بسیار خوبی بین بخش‌های نظامی و وزارت خارجه شکل گرفت و شاهد همکاری بین نیروهای صف و ستاد بودیم.