بهار افتتاح طرح‌ها در سمنان

بهره‌برداری از طرح تکمیل آبرسانی به شهرستان گرمسار، طرح توسعه نیروگاه برق سمنان، نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی سمنان، جشن واگذاری طرح‌های نهضت ملی مسکن، شرکت در جشن احیای ۲۰۱ واحد تولیدی و صنعتی راکد از برنامه‌های چهاردهمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی بوده است.