استقبال رسمی رئیس جمهور سریلانکا از دکتر رئیسی

رئیس جمهور که به دعوت رسمی همتای سریلانکایی خود به این کشور سفر کرده بود، در کاخ ریاست جمهوری سریلانکا به شکل رسمی مورد استقبال «رانیل ویکرمسینگه» قرار گرفت.