احیاء ۲۰۱ مرکز تولید و کار

در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور، جشن احیای بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد استان سمنان که در دولت مردمی به چرخه تولید بازگشته‌اند، برگزار شد.

 با بازگشت این تعداد واحدهای راکد به چرخه تولید در استان سمنان در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خدمات بازرگانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد ریال، برای بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

 همچنین با ۲۰۱ واحد تولیدی احیای شده در استان سمنان، تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت مردمی به عدد ۸ هزار و ۳۱۵ رسید.