دیدار مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران

دکتر سید ابراهیم رئیسی در راستای سفرهای استانی و در اولین برنامه از سلسله بازدیدها از محلات شهر تهران و پیگیری مشکلات مردم این مناطق، در جمع مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران تهران حضور یافت.