تحرّک دولت در باب سیاست خارجی تحرّک بسیار خوبی است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۲، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بیان فرمودند؛

این سیاستی که شما اتّخاذ کرده‌اید که عبارت است از ارتباط با همسایگان، بسیار سیاست خوبی است، این را باید دنبال کرد. ما باید با هیچ یک از همسایگانمان مناقشه نداشته باشیم؛ هرچه مناقشه هست، تبدیل بشود به همکاری.
‌‌
ارتباط با همه‌ی دولتهایی در دنیا که مایل به ارتباط با ما هستند، ارتباط با قارّه‌های مختلف؛ آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا، شرق آسیا، همه جا، این کار درستی است.
‌‌