دکتر رئیسی درآیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری :

مدرسه یعنی مرکز ایجاد امید در جامعه

 معلمان‌‌ به عنوان ملجأ و پناه دانش‌آموزان می‌توانند منشأ امید و امیدواری در نسل جوان ما باشند.
‌‌

باز کردن گره‌های ذهنی دانش‌آموزان وظیفه همه معلمان و مربیان است. اگر امروز گره‌های ذهنی دانش‌آموزان باز نشود تبدیل به مسئله و انزوای روحی نوجوانان و جوانان ما خواهد شد.
‌‌
از ابتدای آغاز کار دولت مردمی اساس تقسیم بودجه بر محور عدالت و بر مبنای آمایش سرزمینی بوده است و برهمین اساس نگاه ویژه دولت به موضوع عدالت آموزشی شکل گرفته است.
‌‌
 لازمه شکل‌گیری ایران قوی، مدرسه قوی است و لازمه شکل‌گیری مدرسه قوی وجود معلمان قوی است و همین مساله تقویت معلمان را ضروری کرده است. بنا بر تأکیدات رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مراکز تربیت نیروهای کارآمد در امر آموزش و پرورش است، لذا بنای دولت نیز تقویت این دو دانشگاه در همه زمینه‌ها بویژه جذب اساتید برجسته است.