رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران :

هیچ جوانی نباید برای دریافت وام ازدواج مدت طولانی در نوبت بماند و پرداخت این تسهیلات باید به‌روز باشد.