نشست با فعالان عرصه تولید و اقتصاد مردمی استان مازندران