منتخب مردم را خدا انتخاب کرد

گوشه‌هایی از وداع تاریخی مردم تبریز با پیکر مطهر رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی