قم با غم قرین شد

گوشه‌هایی از وداع تاریخی مردم قم با پیکر مطهر رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی