مادر محترم رئیس جمهور شهید

سفارش مادر گرامی رئیس جمهور شهید به مردم در حاشیه تشییع پیکر مطهر ایشان در مشهد