آرشیو عکس

مردم خواهان پلیس مهربان، مقتدر و مدبر هستند/ «پلیس قضایی» باید احیا شود/ در معرض تهدید دشمن هستیم اما کشور در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد/ مقام معظم رهبری از عملکرد ناجا تقدیر کردند؛ ما هم در دستگاه قضا قدردان زحمات شما هستیم