آرشیو عکس

شناسایی و رفع بسترهای فساد و برخورد قانونی با مفسدان سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله با مفاسد می‌شود/فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، منشوری زنده و لازم الاجرا برای همه دستگاه هاست/ارتش و سپاه در سیل اخیر، «مانور خدمت» را به نمایش گذاشتند