آرشیو فیلم

فلسطین

سرود اجرا شده در دیدار سفرای کشورهای اسلامی با رپیس‌جمهور